Avukatlık Sözlü Giriş Sınavı Sonuç Duyurusu / Tarih: 20/12/2016

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından;

 

AVUKATLIK SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU

        Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere Avukat kadrosu için 12 Aralık 2016 tarihinde yapılan sözlü giriş sınavı sonucu asil aday listesi Ek-1, yedek aday listesi Ek-2 listede belirtilmiştir.

       03/10/2016 tarihli 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine eklenen “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gereğince asil adayların, atama işlemleri güvenlik soruşturmaları tamamlanması akabinde yapılacaktır.

ASİL ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

  1. Dilekçe (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilir),
  2. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf,
  3. Erkek adaylar için askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-Devlet Kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi),
  4. Görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilir),
  5. Cumhuriyet Savcılıklarından veya e-Devlet Kapısı üzerinden son üç ay içerisinde alınmış Adli Sicil Kaydı belgesi,
  6. 3628 sayılı Kanun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince, Mal bildirim beyannamesi (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek olup, önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),
  7. Adres beyanı (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilir),
  8. Etik sözleşme (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilir),
  9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. 4 nüsha olarak elektronik ortamda düzenlenmiş, fotoğraf yapıştırılmış ve ıslak imzalı olması gerekmektedir. “Nüfus Cüzdanı Sureti” Onayı Başkanlığımız tarafından doldurulacağından boş bırakılmalıdır),
  10. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmış veya çalışmakta olan adayların kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesi,

        Yukarıda sayılan belgeleri adreslerine yapılacak olan yazılı tebligatı takip eden 10 (on) gün içerisinde bir dilekçe ekinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek-ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

         İlgililere ilanen duyurulur.

Ek:

Ek-1 (Asil Aday Listesi)

Ek-2 (Yedek Aday Listesi)

Formlar:

1.Dilekçe Örneği

2. Sağlık Beyanı

3. Mal Bildirim Beyannamesi

4. Adres Beyanı

5. Etik Sözleşme

6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu