Uluslararası Havalimanlarıı Konseyi Toplantısı yapıldı