Sayın Bakan Ahmet Arslan, Sayın Cumhurbaşkanı ile Rusya Ziyaretinde