Başkanlığımız > Başkanlık

Başkanlık

BAŞKANLIĞIMIZ

İç Denetim Birimi Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Bakanlık Makamının 24.07.2007 tarihli OLUR' u ile de doğrudan Müsteşarlık Makamına bağlı kurulmuştur.