Başkanlığımız > Misyon/Vizyon

Misyon/Vizyon

MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz, her düzeydeki yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterliliğini ve etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek suretiyle kurumsal faaliyetlere değer katmak, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ve üst yönetimin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmak ve kurumumuzun işlem, faaliyet ve süreçlerine ilişkin makul güvence sağlamaktır.

Vizyonumuz ise, Bakanlığımızın temel politika ve hedeflere ulaşmasında denetimlerle katkıda bulunmaktır.