Gemi Sicil İşlemleri > MİLLİ GEMİ SİCİLİNE TESCİL (İLK TESCİL)

MİLLİ GEMİ SİCİLİNE TESCİL (İLK TESCİL)

 • İsim Onayı
 • Yapının sahibi şahıs ise: Nüfus cüzdanı sureti, vergi levhası fot. (balık avlamalar hariç)
 • Yapının sahibi tüzel kişi ise: imza sirküleri, faaliyet belgesi (son 3 ay içerisinde ilgili ticaret odasından düzenlenmiş), ticaret sicil gazetesi ve tadil gazeteleri , vergi levhası, şirket yetkilisi yetki belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, (vergi levhası dışında diğer evrakların asılları yada noter onaylı suretleri)
 • Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde payların çoğunun nama yazılı olması ve bir başkasına devirlerinin yönetim kurulu kararına bağlı olması (Ticaret Sicil Gazetesi)
 • Tonilato belgesi fotokopisi
 • Gemi inşa belgesi Aslı (Onaylı gemi inşa şahadetnamesi, gemi yapı bildirisi)
 • Teşvikli gemilerde, teşvik belgesi (noter tasdikli sureti)
 • İpotekli gemilerde; ipotek mukavelesi (asıl ve noter onaylı sureti)
 • ÖTV yatırıldığına dair belge aslı (ÖTV yatırması gereken deniz araçları için)
 • İnşa yerinin bağlı olduğu sicilde kaydı varsa dosyası
 • Tasdikname harcı

Liman Mah. Liman Cad. Serbest Bölge/Antalya , Türkiye. Telefon: 0242 259 09 90- 91
Her Hakkı Saklıdır © Antalya Liman Başkanlığı