Gemi Sicil İşlemleri > ALIM – SATIM İŞLEMİ

ALIM – SATIM İŞLEMİ

ALICIDAN İSTENEN BELGELER

 • Gerçek kişilerden nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, vergi levhası (balık avlamalar hariç)
 • Tüzel kişilerde imza sirküleri, faaliyet belgesi (son 3 ay içerisinde ilgili ticaret odasından düzenlenmiş), ticaret sicil gazetesi ve tadil gazeteleri, vergi levhası, şirket yetkilisi yetki belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf (vergi levhası dışında diğer evrakların asılları yada noter onaylı suretleri)
 • Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde payların çoğunun nama yazılı olması ve bir başkasına devirlerinin yönetim kurulu kararına bağlı olması (Ticaret Sicil Gazetesi)
 • Şirket kurul kararı (alış) (Noter onaylı sureti)
 • KDV muafiyet yazısı (Satış Faturası KDV’den muafsa)
 • İsim değişikliği talebi varsa: isim onayı +  tasdikname harcı +kayıt düzeltme harcı
 • Balık Avlama ruhsatı uygunluk belgesi (Tarım İl Md.lüğü’nden) (Balık Avlama teknelerinde)
 • Satış Harcı (Takdir Komisyonunun tespit ettiği tutarın binde 22,77’i)
 • Tasdikname harcı
 • Tonilato belgesi değişim talebi varsa tonilato harçları

 

SATICIDAN İSTENEN BELGELER

 • Gerçek kişilerden nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, vergi levhası (balık avlamalar hariç)
 • Tüzel kişilerde imza sirküleri, faaliyet belgesi (son 3 ay içerisinde ilgili ticaret odasından düzenlenmiş), ticaret sicil gazetesi ve tadil gazeteleri, vergi levhası, şirket yetkilisi yetki belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf (vergi levhası dışında diğer evrakların asılları yada noter onaylı suretleri)
 • Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde payların çoğunun nama yazılı olması ve bir başkasına devirlerinin yönetim kurulu kararına bağlı olması (Ticaret Sicil Gazetesi)
 • ÖTV’si indirilmiş yakıt alım defterinin İPTAL’i ve 1. 3. 7. sayfalarının fotokopisi
 • Mevcut olması halinde Kaptan talimatnamesi
 • Gemi satış faturası (Balık Avlamalar hariç)
 • Şirket kurul kararı (satış) (Noter onaylı sureti)
 • Takdir Komisyonu Kararı (ıslak imzalı ve mühürlü )
 • Gemi tasdiknamesi, Tonilato Belgesi

Liman Mah. Liman Cad. Serbest Bölge/Antalya , Türkiye. Telefon: 0242 259 09 90- 91
Her Hakkı Saklıdır © Antalya Liman Başkanlığı