Gemi Sicil İşlemleri > MİLLİ GEMİ SİCİLİNE TESCİL (BAĞLAMA KÜTÜĞÜNDEN NAKİL)

MİLLİ GEMİ SİCİLİNE TESCİL (BAĞLAMA KÜTÜĞÜNDEN NAKİL)

Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi

-Tüzel kişilerde imza sirküleri, faaliyet belgesi (son 3 ay içerisinde ilgili ticaret odasından düzenlenmiş), ticaret sicil gazetesi ve tadil gazeteleri, vergi levhası, şirket yetkilisi yetki belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf (vergi levhası dışında diğer evrakların asılları yada noter onaylı suretleri)

  • Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde payların çoğunun nama yazılı olması ve bir başkasına devirlerinin yönetim kurulu kararına bağlı olması (Ticaret Sicil Gazetesi)
  • Tonilato belgesi
  • Tasdikname harcı
  • Bağlama Kütüğünden terkini

Liman Mah. Liman Cad. Serbest Bölge/Antalya , Türkiye. Telefon: 0242 259 09 90- 91
Her Hakkı Saklıdır © Antalya Liman Başkanlığı