Gemi Sicil İşlemleri > MİLLİ GEMİ SİCİLİNDEN BATMA, PARÇALANMA, HURDA AYRILMA TERKİNİ

MİLLİ GEMİ SİCİLİNDEN BATMA, PARÇALANMA, HURDA AYRILMA TERKİNİ

  • Gemi Tasdiknamesi (zayii durumunda gazete ilanı ve indirimli Tasdikname harcı )
  • Gemi üzerinde takyidat (haciz, ipotek) varsa kaldırıldığına dair resmi belgenin aslı
  • Terkin sebebi ile ilgili rapor (batma, parçalanma, hurdaya ayrılma hallerinde)
  • Varsa Kaptan talimatnamesi
  • Tonilato belgesi
  • ÖTV’si indirilmiş yakıt alım defterinin İPTAL’i ve 1. 3. 7. sayfalarının fotokopisi
  • Terkin Harcı 

Liman Mah. Liman Cad. Serbest Bölge/Antalya , Türkiye. Telefon: 0242 259 09 90- 91
Her Hakkı Saklıdır © Antalya Liman Başkanlığı