Gemi Sicil İşlemleri > İNŞA HALİNDEKİ SİCİLE TESCİL

İNŞA HALİNDEKİ SİCİLE TESCİL

  • Yetkili gemi ölçme kurumunun yapının uygun olduğuna dair raporu (TTK 1054’e uygun)
  • Gemi İnşa Sözleşmesi (aslı veya noter onaylı sureti)
  • Gerçek kişilerden nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, vergi levhası (balık avlamalar hariç)

-Tüzel kişilerde imza sirküleri, faaliyet belgesi (son 3 ay içerisinde ilgili ticaret odasından düzenlenmiş), ticaret sicil gazetesi ve tadil gazeteleri, vergi levhası, şirket yetkilisi yetki belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi (vergi levhası dışında diğer evrakların asılları yada noter onaylı suretleri)

  • İpotek veya İcra tesis yazısı, kredi kullanacağına dair taahhütname aslı veya noter onaylı sureti
  • Teşvikli gemilerde Teşvik belgesi (noter tasdikli)
  • Liman Başkanlığı onaylı gemi/deniz aracı inşa belgesi aslı
  • Tasdikname Harcı

Liman Mah. Liman Cad. Serbest Bölge/Antalya , Türkiye. Telefon: 0242 259 09 90- 91
Her Hakkı Saklıdır © Antalya Liman Başkanlığı