Gemi Sicil İşlemleri > YURTDIŞINA SATIŞ NEDENİYLE TERKİN

YURTDIŞINA SATIŞ NEDENİYLE TERKİN

 • Gerçek kişilerden nüfus cüzdanı fotokopisi, vergi levhası (balık avlamalar hariç)

-Tüzel kişilerde imza sirküleri, faaliyet belgesi (son 3 ay içerisinde ilgili ticaret odasından düzenlenmiş), ticaret sicil gazetesi ve tadil gazeteleri, vergi levhası, şirket yetkilisi yetki belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi (vergi levhası dışında diğer evrakların asılları yada noter onaylı suretleri)

 • Tüzel kişilerde yönetim kurul kararı noter onaylı sureti
 • Gemi üzerinde takyidat varsa kaldırıldığına dair resmi belgeler
 • Teşvikli gemilerde satışa engel olmadığına dair belge
 • Noterce düzenlenmiş, İhracata yönelik Satış Sözleşmesi Aslı. Yurtdışında düzenlendiyse Konsolosluk onaylı aslı ve yeminli tercüman tarafından tercümesi (Alıcı ve satıcı imzalı)
 • Devir teslim protokolü aslı
 • Satış faturası fotokopisi
 • Gemi tasdiknamesi
 • Tonilato belgesi
 • Denize Elverişlilik Belgesi
 • Gümrük Çıkış Beyannamesi için taahhütname (Beyanname İhracatçılar Birliği’nden onaylı, ihraç işlemi tamamlanmasından itibaren 15 gün içinde verilecek)
 • ÖTV’si indirilmiş yakıt alım defterinin İPTAL’i ve 1. 3. 7. sayfalarının fotokopisi
 • Varsa Kaptan Talimatnamesi
 • Terkin Harcı 

Liman Mah. Liman Cad. Serbest Bölge/Antalya , Türkiye. Telefon: 0242 259 09 90- 91
Her Hakkı Saklıdır © Antalya Liman Başkanlığı