Gemi Sicil İşlemleri > MİLLİ GEMİ SİCİLİ KİRALAMA İŞLEMLERİ

MİLLİ GEMİ SİCİLİ KİRALAMA İŞLEMLERİ

  • Gerçek kişilerden nüfus cüzdanı fotokopisi,  vergi levhası (balık avlamalar hariç)

-Tüzel kişilerde imza sirküleri, faaliyet belgesi (son 3 ay içerisinde ilgili ticaret odasından düzenlenmiş), ticaret sicil gazetesi ve tadil gazeteleri, vergi levhası, şirket yetkilisi yetki belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi (vergi levhası dışında diğer evrakların asılları yada noter onaylı suretleri)

  • Noter tarafından yapılan kira sözleşmesi aslı
  • Kira şerh harcı
  • Tasdikname harcı
  • Tasdikname

Liman Mah. Liman Cad. Serbest Bölge/Antalya , Türkiye. Telefon: 0242 259 09 90- 91
Her Hakkı Saklıdır © Antalya Liman Başkanlığı