Gemi Sicil İşlemleri > TUGS’A TESCİL İŞLEMLERİ

TUGS’A TESCİL İŞLEMLERİ

 • İsim Onayı
 • Gerçek kişilerden nüfus cüzdanı fotokopisi, vergi levhası (balık avlamalar hariç)

-Tüzel kişilerde imza sirküleri, faaliyet belgesi (son 3 ay içerisinde ilgili ticaret odasından düzenlenmiş), ticaret sicil gazetesi ve tadil gazeteleri, vergi levhası, şirket yetkilisi yetki belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi (vergi levhası dışında diğer evrakların asılları yada noter onaylı suretleri)

 • Tonilato Belgesi fotokopisi
 • Gemi inşa belgesi aslı (Onaylı gemi inşa şahadetnamesi, gemi yapı bildirisi)
 • Teşvikli gemilerde, teşvik belgesi (noter tasdikli sureti)
 • İpotekli gemilerde; ipotek mukavelesi (asıl ve noter onaylı sureti)
 • İnşa yerinin bağlı olduğu sicilde kaydı varsa dosyası
 • TUGS’a kayıt harcı: Yatlar için 5.000 USD, diğerleri için 10.000 USD.
 • Yıllık tonaj harcı (Net tonajın USD olarak değeri)
 • Varsa Türk Loydu belgesi
 • Serbest bölgede inşa edildiyse gümrük giriş belgesi

 

Atatürk Caddesi, No: 178, Pasaport, Konak, İzmir, Türkiye. Telefon: (0232) 463 7320
Her Hakkı Saklıdır © İzmir Liman Başkanlığı