Gemi Sicil İşlemleri > MİLLİ GEMİ SİCİLİ KİRALAMA İŞLEMLERİ

MİLLİ GEMİ SİCİLİ KİRALAMA İŞLEMLERİ

  • Gerçek kişilerden nüfus cüzdanı fotokopisi,  vergi levhası (balık avlamalar hariç)

-Tüzel kişilerde imza sirküleri, faaliyet belgesi (son 3 ay içerisinde ilgili ticaret odasından düzenlenmiş), ticaret sicil gazetesi ve tadil gazeteleri, vergi levhası, şirket yetkilisi yetki belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi (vergi levhası dışında diğer evrakların asılları yada noter onaylı suretleri)

  • Noter tarafından yapılan kira sözleşmesi aslı
  • Kira şerh harcı
  • Tasdikname harcı
  • Tasdikname

Atatürk Caddesi, No: 178, Pasaport, Konak, İzmir, Türkiye. Telefon: (0232) 463 7320
Her Hakkı Saklıdır © İzmir Liman Başkanlığı