Gemi Sicil İşlemleri > MAHKEME VEYA İCRA YOLU İLE SATIN ALMA HALİNDE KAYIT İŞLEMİ

MAHKEME VEYA İCRA YOLU İLE SATIN ALMA HALİNDE KAYIT İŞLEMİ

 • Gerçek kişilerden nüfus cüzdanı fotokopisi, vergi levhası (balık avlamalar hariç)

-Tüzel kişilerde imza sirküleri, faaliyet belgesi (son 3 ay içerisinde ilgili ticaret odasından düzenlenmiş), ticaret sicil gazetesi ve tadil gazeteleri, vergi levhası, şirket yetkilisi yetki belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi,  (vergi levhası dışında diğer evrakların asılları yada noter onaylı suretleri)

 • Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde payların çoğunun nama yazılı olması ve bir başkasına devirlerinin yönetim kurulu kararına bağlı olması (Ticaret Sicil Gazetesi) (Alış)
 • Mahkeme veya İcranın satış kararı aslı
 • İsim değişikliği talebi varsa: isim onayı +  tasdikname harcı  +kayıt düzeltme harcı
 • Balık Avlama ruhsatı uygunluk belgesi (Tarım İl Md.lüğü’nden) (Balık Avlama teknelerinde)
 • Satış Harcı  (Mahkeme/icra satış kararında belirlenen tutarın binde 22,77’i)
 • Tasdikname harcı  
 • Tonilato belgesi değişim talebi varsa tonilato harçları
 • ÖTV’si indirilmiş yakıt alım defterinin İPTAL’i ve 1. 3. 7. sayfalarının fotokopisi
 • Mevcut olması halinde Kaptan talimatnamesi
 • Gemi tasdiknamesi, Tonilato Belgesi

Atatürk Caddesi, No: 178, Pasaport, Konak, İzmir, Türkiye. Telefon: (0232) 463 7320
Her Hakkı Saklıdır © İzmir Liman Başkanlığı